english
درباره ما
مشتقات و فرآورده های نفتی

شرکت فناوران تجارت پویا فعالیت در زمینه صادرات مشتقات نفتی را در زمره یکی از فعالیت های اقتصادی اصلی خود قرار داده و از سال 1401 تجارت مشتقاتی از قبیل: قیر، روغن پایه، نفت کوره و ... را در قالب های مختلف (فله، بشکه، جامبو و ...) آغاز نموده است.

در این راستا، شرکت فناوران تجارت پویا با استفاده از دانش و تجربه تیم بازرگانی خود، بازارهای هدف اعم از داخلی و بین المللی را مطالعه و تحلیل نموده و بر آن اساس، خرید تخصصی مشتقات نفتی را برنامه ریزی نموده و به اجرا در می آورد.

همچنین این شرکت فروش مستقیم مشتقات نفتی خریداری شده را به خریداران در اقصی نقاط جهان بر عهده داشته و به این منظور کلیه عملیات بازرگانی رایج از قبیل تشریفات گمرکی، بندری، بارگیری، حمل و ... را به انجام می رساند.

هم اکنون کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده به خریداران منجر به ایجاد سبدی از مشتریان گردیده و شرکت فناوران تجارت پویا خود را متعهد به حفظ و تحکیم اعتماد و ارتباط، تداوم فعالیت تجاری با مشتریان و بهره مندی متقابل از منافع حاصل از فعالیت تجاری می داند.